TeamAktiv

TeamAktiv A/S er en privatejet konsulentvirksomhed etableret i 2005. Vi samarbejder med jobcentre, virksomheder og pensionskasser. Vi har kontorer i Hillerød, Frederikssund, Roskilde, Svendborg, Farum og Brøndby.

TeamAktivs kernekompetencer er:
 • Ressourceudvikling og opkvalificering af sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, samt gennemførelse af aktive forløb
 • Formidling og etablering af fleksjobs
 • Ressourceudviklingsforløb for unge kontanthjælpsmodtagere mellem 18 og 29 år

Andre produkter

Foruden TeamAktivs kernekompetencer tilbyder vi en vifte af produkter, som enten tilbydes enkeltvis eller i forbindelse med andre forløb:
 • Arbejdsfastholdelse
 • Rådighedsvurdering af fleksjobsager
 • Etablering og gennemførsel af forskellige typer af mentorordninger
 • Udarbejdelse af ressourceprofiler
 • Udarbejdelse af statusrapporter
 • Oplæg til og udarbejdelse af ressourceprofil og jobplaner i forbindelse med revalidering
 • Undervisning i en lang række emner med arbejdsmarkeds- eller uddannelsesmæssig relevans
 • Jobsøgningsforløb

Medarbejderstab

Medarbejdernes kompetencer i TeamAktiv er meget tværfaglige, rækkende fra det socialfaglige over til det akademiske og håndværksmæssige. På denne måde kan TeamAktiv dække de meget varierende udfordringer, vi mødes med i forbindelse med løsning af opgaver stillet af vores kunder. TeamAktivs medarbejdere har endvidere erfaringer fra den kommunale sektor, og flere har ledererfaringer fra team- og arbejdsgruppeledelse.

TeamAktiv råder derudover over et bredt netværk af samarbejdspartnere, der bistår organisationen med varetagelse af forskellige opgaver, rådgivning, supervision m.m. TeamAktiv samarbejder med:
 • Psykologer
 • Psykiater
 • Neuropsykolog
 • Fysioterapeuter
 • Kostvejleder
 • Juridiske konsulenter