Værdigrundlag

I TeamAktiv arbejder vi aktivt og teambaseret med vores værdier i forhold til vores produkter, kunder, borgere og egne arbejdsforhold. TeamAktiv arbejder vedholdende med værdisættet: Kvalitet, Fleksibilitet, Troværdighed og Udvikling.

  • Kvalitet – Alle borgere og kunder kan hos TeamAktiv forvente professionel og imødekommende betjening. TeamAktiv baserer sig på løsningsfokuserede arbejdsmetoder.
  •  
  • Fleksibilitet – TeamAktiv har optimal fokus på individuelle løsninger indenfor den givne lovgivnings rammer.
  •  
  • Troværdighed – TeamAktiv er fokuseret på at tale og handling hænger sammen. I TeamAktiv gør vi, hvad vi lover og lover det, vi kan holde. TeamAktivs medarbejdere er konstant opmærksomme på etik, ansvar, ordentlighed og klarhed i forhold til løsning af opgaverne.
  •  
  • Udvikling – TeamAktiv ligger i front i forhold til given lovgivning og inddragelse af nye måder at løse opgaverne på. TeamAktiv er proaktiv i forhold til medarbejdernes kompetence- og metodeudvikling, og TeamAktiv lytter til borgere og kunder for at optimere aftaler og forløb.