Aktive forløb - Unge kontanthjælpsmodtagere

Formål
TeamAktiv tilbyder et fleksibelt og individuelt aktiveringsforløb for unge mellem 18 og 40 år. Formålet med forløbet er at bringe den unge tættere på selvforsørgelse i form af enten job eller uddannelse.

Målgruppe
TeamAktivs aktiveringsforløb er målrettet unge kontanthjælpsmodtagere mellem 18 og 40 år, der i henhold til LAB § 32 har mulighed for aktiv vejledning og opkvalificering med henblik på tilknytning til arbejdsmarkedet. Målgruppen i TeamAktivs forløb er ofte kendetegnet ved at have:
 • Få ressourcer og mange barrierer
 • Uafklarede forhold i relation til uddannelse eller job
 • Begået kriminalitet eller være kriminalitetstruet
 • Psykiske problemer
 • Misbrugsproblemer
 • En diagnose, fx ADHD eller Aspergers syndrom

Metode
Det er TeamAktivs erfaring, at en indsats hen imod selvforsørgelse for målgruppen med komplekse problemstillinger kun kan lade sig gøre, hvis der tages yderst fleksible og individuelle hensyn. Således er det vores intention at tilpasse aktiveringsforløbet til den enkelte kursist så meget som muligt. Dette gøres ved at allokere en erhvervskonsulent til kursisten, som vil være en fast kontaktperson med ansvaret for det samlede forløb, og ved at inddele aktiveringsforløbet i 3 moduler, så der løbende kan tages højde for kursisten udvikling.
 • Modul 1 - Kursisterne screenes for umiddelbare ressourcer og udviklingsmuligheder og viderevisiteres til enten modul 2, modul 3 eller et andet tilbud. De 12 opmærksomhedspunkter danner grundlag for screeningen af kursisterne og er afgørende for, hvilket modul den unge efterfølgende visiteres til.

 • Modul 2 – Dette modul er for de kursister der ikke umiddelbart efter screeningsperioden kan komme i virksomhedspraktik, job eller uddannelse, men som har behov for yderligere udvikling og opkvalificering.

 • Modul 3 – Modul 3 er for kursister, der umiddelbart efter screeningsperioden kan komme i virksomhedspraktik, job eller uddannelse. Modul 3 består af en mentorordning, hvor kursisten i en kortere eller længere periode fastholdes i en af ovennævnte aktiviteter.

 • Andet tilbud – Men andet tilbud menes tilbud udenfor TeamAktivs regi. I tilfælde hvor det vurderes, at en kursist efter screeningsperioden ikke fortsat vil profitere af TeamAktivs forløb, vil TeamAktiv pege på andre handlemuligheder, fx viderevisitation til behandling, døgninstitutionsophold eller andet.

Indhold
TeamAktivs forløb indeholder følgende mulige aktiviteter:
 • Opkvalificerende undervisning i relevante emner og fag.
 • Erhvervsmotiverende samtaler med konsulent.
 • Virksomhedsbesøg
 • Jobsøgning
 • Virksomhedspraktik.
 • Besøg på uddannelsesskoler
I de tilfælde hvor en kursist har behov for yderligere udredning, er der i forløbet ligeledes mulighed for iværksættelse af neuropsykologisk undersøgelse, psykologsamtaler, specialpsykiatrisk udredning, ordblindetest eller fysisktræning m.m.

Henvisning og varighed
Der er løbende indtag og forløbet tilrettelægges efter den enkeltes ressourcer. Varigheden af det enkelte forløb aftales med jobcentret og sagsbehandler.

Kontaktinformation
Yderligere information kan fås ved henvendelse til:
Erhvervskonsulent : Jakob Henriksen
Telefon : 48 200 500
E-mail :