TeamAktivs serviceydelser består af individuelle tilrettelagte forløb for borgere på overførselsindkomst, herunder fleksjobvisiterede borgere, kontanthjælpsmodtagere og borgere på sygedagpenge, matchgruppe 1-2.

Fælles for alle forløb er et bredt fokus på en tidlig indsats og borgerens hurtigst mulige tilbagevenden til arbejdsmarkedet. De enkelte forløb baserer sig på ”best practice” og de erfaringer TeamAktiv har fået i arbejdet med målgrupperne, herunder et særligt behov for tæt opfølgning og individuel coaching gennem hele forløbet.

Det er TeamAktivs erfaring, at tæt dialog og løbende kontakt til Jobcentret fremmer samarbejdet og er med til at optimere indsatsen overfor målgrupperne. Således indgår TeamAktivs konsulenter gerne i et samarbejde der indbefatter hyppig personlig kontakt til Jobcentrets sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter.

I TeamAktiv bestræber vi os på at være fleksible over for vores kunder, og vi forsøger altid at tilfredsstille kundernes behov og ønsker i det omfang, det er muligt. Vi arbejder aktivt med en forbedring, optimering og kvalitetsudvikling af vores serviceydelser, og skulle du have behov for en ydelse, vi umiddelbart ikke tilbyder, eller har du en idé til et spændende projekt, er du velkommen til at kontakte os med henblik på mulighederne for udviklingen af et fremtidigt samarbejde.