Mentor

TeamAktiv tilbyder mentorordninger til borgere, der efter § 78 i LAB har behov for og kan opnå ekstra hjælp og støtte til at fastholde aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob eller i ordinær ansættelse.

TeamAktiv gennemfører mange forskellige slags mentorforløb, hvor indholdet og målet for forløbet er skræddersyet den enkelte borger. Følgende punkter er eksempler på, hvorledes TeamAktiv tilbyder og anvender mentorredskabet:

  • Mentor til fleksjobvisiterede borgere, der har brug for ekstra støtte og vejledning i deres første tid som ansat fleksjobber.
  • Mentor til kontanthjælpsmodtagere i ressource- og udviklingsforløb, der har brug for ekstra støtte og vejledning i gennemførelsen af praktikforløb.
  • Mentor til sygedagpengemodtagere, der har brug for ekstra støtte og vejledning i kontakten til sundhedsvæsenet, behandlingssteder, genoptræningssteder o.a.
  • Mentor til unge kontanthjælpsmodtagere under 40 år, der har brug for ekstra støtte og vejledning i forbindelse med studiestart og i en senere fastholdelse i uddannelsen.

Et mentorforløb iværksættes altid i tæt samarbejde med Jobcenteret, den enkelte sagsbehandler og borgeren. For yderligere information, kontakt os på telefon: 48 200 500 eller på E-mail: bfm@team-aktiv.dk