TeamAktiv er en fleksibel og dynamisk konsulentvirksomhed. Vi samarbejder med jobcentre om tilbud til borgere på sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse.

Vi har specialiseret os inden for følgende områder:
  • Ressource- og udviklingsforløb for sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere
  • Aktive forløb for sygedagpengemodtagere og fleksjobvisiterede
  • Jobsøgningsforløb for fleksjobvisiterede
  • Ressourceudvikling og aktivering af unge kontanthjælpsmodtagere under 40 år

I TeamAktiv sætter vi borgeren i centrum. Vi møder den enkelte borger med respekt og anerkendelse og sætter en ære i at tilbyde en fleksibel løsning til såvel borger som sagsbehandler.